PASIENTSKADE

Dersom det er begått feil i den medisinske behandlingen du har mottatt, og du er påført en skade, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda.

Hvis vilkårene for erstatning er oppfylte kan det værer aktuelt å kreve erstatning for utgifter, inntektstap, og menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse). Hvis noen dør som følge av feilbehandling kan det være aktuelt å kreve forsørgertapserstatning.

 

INFORMASJONSBROSJYRE OM PASIENTSKADE

For ytterligre informasjon om dine rettigheter kan du laste ned og lese informasjonsbrosjyren om pasientskade skrevet av Thomas Benestad ved advokatfirmaet Salomon Johansen AS.

Last ned brosjyre

 

VÅRE EKSPERTER

 

TA KONTAKT OG VI HJELPER DEG

Kontakt oss for en uforpliktende og kostnadsfri samtale ved å ringe 22 98 99 40, sende en e-post til benestad@salomon-johansen.no, eller ved å sende inn kontaktskjemaet her: