Håndverkere og arbeidsskader

Håndverkere er en yrkesgruppe som i stor grad er utsatt for yrkesskader og yrkessykdommer. Mange skades i arbeidsuhell, som fall, kuttskader, klemskader osv. Yrkessykdommer er også utbredt, som astma, eksem, løsemiddelskader ol. Mange har liten kjennskap til sine rettigheter overfor…

Les mer